Een wildbeheereenheid is de lokale jagersvereniging in een regio, Nederland kent in totaal ruim 300 WBE's.


De WBE is als rechtspersoon binnen haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking met haar leden. 

Iedere WBE beheert doorgaans minstens 5.000 hectare van de ruim twee miljoen hectare jachtgebied in Nederland.De WBE is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de jacht in een bepaald gebied. Zij richt zich nadrukkelijk op samenwerking met andere belanghebbenden rond natuur en natuurbeheer, zoals terreinbeheerders, grondeigenaren en de regionale politiek.

WBE Dinkelstreek is op 3 juli 2015 ontstaan uit een fusie tussen twee kleinere WBE's en telt momenteel 66 leden, 69 deelnemers en 12 begunstigers.
 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.